0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Kontakt

Telefon: 0706-35 05 73
E-post: info@waterteam.se

Hårt vatten

CCLHW 15/20/25/30

 

Med avhärdningsfilter CCLHW får du ett mjukare och behagligare vatten. Det helautomatiska CCLHW-filtret har en pålitlig konstruktion för problemfri drift, låg saltförbrukning och en enkel justering av hårdheten. Filtren kan erhållas både i en tidsstyrd och i en volymstyrd variant. Kåpa till ventil medföljer.

 

CCLHW är ett filter av kabinettyp, vilket betyder att saltbehållaren är integrerad i filtret för kompakta yttermått. Filtret är helautomatiskt med en 7-stegs automatikventil, där regenereringsintervallen vid tidsstyrning är ställbara från två gånger per dag till var 99:e dag och som vid volymstyrning bestäms av vattenförbrukningen. Avhärdningskapaciteten, den mängd vatten i m3 som filtret kan avhärda mellan regenereringarna, erhålls genom att dividera indexkapaciteten med råvattenhårdheten i °dH. Filtermedian som används är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) ur vattnet genom jonbyte och gör det mjukt.

 

Specifikation

 

         CCLHW 15/20/25/30