0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Hårt vatten

Aqua

Med avhärdningsfilter MK-C ur vår Enviro filter® -serie får du ett mjukare och behagligare vatten. Det helautomatiska MK-C-filtret har en pålitlig konstruktion för problemfri drift, låg saltförbrukning och en enkel justering av hårdheten. Filtren kan erhållas både i en tidsstyrd och i en volymstyrd variant. Kåpa till ventil medföljer.

MK-C är ett filter av kabinettyp, vilket betyder att saltbehållaren är integrerad i filtret för kompakta yttermått. Filtret är helautomatiskt med en 7-stegs automatikventil, där regenereringsintervallen vid tidsstyrning är ställbara från två gånger per dag till var 99:e dag och som vid volymstyrning bestäms av vattenförbrukningen. Avhärdningskapaciteten, den mängd vatten i m3 som filtret kan avhärda mellan regenereringarna, erhålls genom att dividera indexkapaciteten med råvattenhårdheten i °dH. Filtermedian som används är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) ur vattnet genom jonbyte och gör det mjukt.

Specifikation

Mer information: www.aquainvent.se

MK-C