0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Kontakt

Telefon: 0706-35 05 73
E-post: info@waterteam.se

Kombinationsfilter

CCL-AhHu

 

CCL-AhHu är ett kombinerat avhärdnings- och humusfilter av kabinettyp (med saltbehållaren integrerad i filtret). Filteret kan erhållas både i en tidsstyrd och en volymstyrd variant. Kåpa till huvud medföljer.

 

Filtret är helautomatiskt med 7-stegs automatikventil, där regenereringsintervallen vid tidsstyrning är ställbara från två gånger per dag till var 99:e dag och som vid volymstyrning bestäms av vattenförbrukningen. 

 

Filtermedia är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) och gör vattnet mjukt, samt en makroporös anjonbytare som avskiljer humusämnen.
Andelen katjonbytare respektive anjonbytare av den totala filtermassavolymen anpassas efter analysresultatet av vattnet. Filtret är utrustat med Bypass-ventil.

 

Specifikation

 

 

          CCL-AhHu