0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Kombinationsfilter

Aqua

Avjärningsfilter MnA

Avjärningsfilter MnA är ett kombinationsfilter som har Mn-filtrets alla egenskaper men som dessutom neutraliserar aggressiv kolsyra och höjer pH-värdet, med andra ord ett järn-, mangan- och avsyrningsfilter i ett. 

Verksamt filtermedia är Mangandioxid och Magnodol (halvbränd dolomit). Filtret skall efterfyllas med Magnodol två till tre gånger per år. Påfyllningsöppning (1 ¼’’) för en enkel efterfyllning är standard. 
Vid installation med hydropress utrustas filtret med en specialanpassad luftningsutrustning för optimal funktion.

Specifikation

Mer information: www.aquainvent.se

MnA