0706-35 05 73 info@waterteam.se

Offert

Vi lämnar gärna förslag på lämplig reningsutrustning vid förfrågan via mail eller brev.

Alla kostnadsförslag lämnas dock via våra återförsäljare till dig som kund. Fyll i förfrågningsunderlaget så återkommer vi snarast möjligt när det är komplett med en representativ analys.

Alla offerter lämnas via rörinstallatör/återförsäljare. Garantin gäller då vid köpet för både installation och levererat material.

För att få ett så bra underlag som möjligt inför dimensioneringen krävs en ackrediterad vattenanlys och ett så noga ifyllt formulär som möjligt enligt nedan.