0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Fluorid

Vårt fluoridfilter reducerar effektivt höga fluoridhalter till en normal och oskadlig nivå.

Fluoridfiltret F-55 ur vår Enviro filter®-serie är ett filter i fyra enheter; vattenmätare, reningsfiltera, patronfilter och tappkran.

Filtermedia är aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna. Filtermassan byts efter förinställt värde som ställts in på vattenmätaren. Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten.

Filtret kan installeras under diskbänken med en separat tappkran på diskbänken (för matlagning och dricksvatten). Patronfiltret byts ut vid behov beroende på vattnets kvalitet i övrigt.

Med filtret levereras slangar, slangklämmor och kopplingar.

Specifikation

Mer information: www.aquainvent.se

F 55