0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Kontakt

Telefon: 0706-35 05 73
E-post: info@waterteam.se

Fluorid

Fluoridfilter

Vårt fluoridfilter reducerar effektivt höga fluoridhalter till en normal och oskadlig nivå.

 

Fluoridfiltret är ett filter i fyra enheter; vattenmätare, reningsfilter, patronfilter och tappkran.

 

Filtermedia är aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna. Filtermassan byts efter förinställt värde som ställts in på vattenmätaren. Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten.

 

Filtret kan installeras under diskbänken med en separat tappkran på diskbänken (för matlagning och dricksvatten). Patronfiltret byts ut vid behov beroende på vattnets kvalitet i övrigt.

 

Med filtret levereras slangar, slangklämmor och kopplingar.

 

Specifikation