0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Humus (döda växtdelar)

Aqua

MKH ur vår Enviro filter®-serie är ett humusfilter av kabinettyp med saltbehållaren integrerad i filtret. 
Filterna kan erhållas både i en tidsstyrd och en volymstyrd variant. 
Filtret är helautomatiskt med 7-stegs automatikventil, där regenereringsintervallen vid tidsstyrning är ställbara från två gånger per dag till var 99:e dag och som vid volymstyrning bestäms av vattenförbrukningen.

Filtermedia är en makroporös anjonbytare som effektivt avskiljer humusämnen. 
Filtret är utrustat med Bypass-ventil. Kåpa till huvud medföljer.

Specifikation

Mer information: www.aquainvent.se

MKH-filter