0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Kontakt

Telefon: 0706-35 05 73
E-post: info@waterteam.se

Järn och mangan

FeMn-A Aero filter

Avjärningsfilter FeMn-A Aero

Avjärnings/manganfilter FeMn-A Aero är helautomatiska. Med en tidsstyrd automatik renas vattnet från järn, mangan, svavelväte och partiklar. Filtrets funktion är att genom katalytisk oxidation och automatiska syresättning generera utfällning för att rena vattnet från järn och mangan. Det sker utan någon tillsats av oxidationskemikalier. Verksamt filtermedia är Mangandioxid.
De helautomatiska FeMn-A Aero filtren har mycket god reningsförmåga av järn och mangan till en låg driftskostnad. De är underhållsfria och kemikaliefria. Filtren är även lämpliga för vatten med svavelväte.  FeMn-A Aero filter monteras efter tryckkärl och finns i versioner med eller utan pH höjande funktion.

Specifikation

     FeMn-A Aero filter

 

Micronizern är ett alternativ som kan användas för att injicera syre i ett tryckvattensystem. Den monteras mellan pump och tryckkärl. Micronizern kräver en pump som ger minimum 30 liter vid 3,5 bar.