0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Järn och mangan

Mn-filter

Avjärningsfilter Mn

Avjärningsfilter Mn är helautomatiskt. Med tidsstyrd automatik renas vattnet från järn, mangan, svavelväte och partiklar. Filtrets funktion är att genom katalytisk oxidation och fällning rena vattnet från järn och mangan. Det sker utan någon tillsats av oxidationskemikalier. I stället förbehandlas vattnet med syre i medföljande vattenförbehandlare (Oximat eller Micronizer). Vattenförbehandlaren monteras mellan pump och hydrofor. Verksamt filtermedia är Mangandioxid.
De helautomatiska Mn-filtren har mycket god reningsförmåga av järn och mangan till en låg driftskostnad. De är underhållsfria och kemikaliefria. Filtren är även lämpliga för vatten med svavelväte.  Mn- filter monteras efter tryckkärl (hydrofor).

Specifikation

           Mn-filter

Oximat (typ B) används för att lufta vattnet och kan med fördel användas för reduktion av svavelväte. Den monteras mellan pump och tryckkärl. Om ejektorpump finns skall det anges vid beställning.

Micronizern injicerar luft i ett tryckvattensystem. Den monteras mellan pump och tryckkärl. Micronizern kräver en pump som ger minimum 30 liter vid 3,5 bar.