0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Surt / Aggressivt vatten

Aqua

Avsyrningsfilter A i vår Enviro filter ®-serie är ett uppströmsfilter som normalt skall monteras mellan pump och tryckkärl. Därför är pumpkapaciteten helt avgörande för val av filterstorlek.

A-filtret är originalet (vårt patent nr SE 8803861) som fungerar naturligt utan kemikalier, är helautomatiskt och driftsäkert. Filtret klarar stora vattenuttag och ger ett jämnt pH-värde oberoende av variationer i vattenuttaget. Även vid begränsad vattentillgång passar A-filtret utmärkt eftersom att det inte förbrukar spolvatten. Alla detaljer i filtret är korrosionssäkra. Det verksamma filtermediat är Magnodol (halvbränd dolomit).

Filtret levereras komplett med “flexslangar” och ventilarrangemang. Installationen är enkel och instruktion medföljer.

Specifikation

Mer information: www.aquainvent.se

A-filter (uppströms)