0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Surt / Aggressivt vatten

Aqua

ADF-filtret i vår Enviro filter®-serie är ett helautomatiskt nedströms kombinationsfilter som med tidsstyrd automatik neutraliserar vattnet från Aggressiv kolsyra, höjer pH-värdet och renar vattnet från partiklar, lägre halter av järn och mangan. ADF-filtret monteras efter tryckkärl.

pH-värde och kolsyra påverkas genom att filtret löser ut kalciumkarbonat och magnesiumoxid.
Det verksamma filtermediat är Magnodol (halvbränd dolomit) . Filtret skall efterfyllas med Magnodol cirka tre gånger per år.

Påfyllningsöppning för enkel efterfyllning är standard.

Specifikation

Mer information: www.aquainvent.se

ADF-filter (nedströms)