0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Kontakt

Telefon: 0706-35 05 73
E-post: info@waterteam.se

Surt / Aggressivt vatten

A-filter

A-filter heter detta som höjer pH-värdet, alkaliniteten och tar bort den aggressiva kolsyran i vattnet. Det fungerar så att när det sura vattnet kommer in i filtret “äter” den aggressiva kolsyran på kalken och då neutraliseras den samtidigt som pH-värdet och alkaliniteten höjs. Det innebär att kalken förbrukas efterhand och måste fyllas på med jämna mellanrum. Vattnet blir även hårdare efter denna behandling.

Ingen backspolning krävs då vattnet går in under filtret, genom massan och ut till trycktanken (hydroforen) ett sk. uppströmsfilter. Inga krav på att avlopp/golvbrunn skall finnas i filterutrymmet

Specifikation

Mer information finns på: www.filtrena.se 

            A-filter