WaterTeam Sweden AB

Rent vatten på naturligt vis.
Beställ vattenprov idag.

Hur mår ditt vatten i kranen? Beställ ett vattenprov för att ta reda på hur ditt vatten mår.

Beställ vattenprov

Visste du att..
vi dagligen använder cirka 180 liter vatten per person?

Hur går det till?

Vattenanalys.

Vi erbjuder en oberoende ackrediterad vattenanalys från SGS.

Produkter.

Naturligtvis har vi de rätta produkterna för den bästa lösningen!

Kontakta oss.

Vid val av reningsutrustning som på naturligtvis ger fullgott dricks / förbrukningsvatten från den egna vattenkällan.

Har du egen vattenkälla?

Hur mår ditt vatten i kranen? Beställ ett vattenprov för att ta reda på hur ditt vatten mår.

Varför göra en vattenanalys?

Vid val av reningsutrustning som på naturligtvis ger fullgott dricks / förbrukningsvatten från den egna vattenkällan.

Naturlig vattenrening och provtagning av vatten

Precis som vårt namn indikerar så är vårt fokus på vatten. Om vi detaljerar det ytterligare så ligger naturlig vattenrening och provtagning av vatten centralt i vår verksamhet. Vår ambition är att kunna erbjuda lösningar så att alla ska kunna ha så rent vatten som möjligt. En väsentlig förutsättning är att utföra provtagning av vatten eftersom resultaten ger en tydlig grund för att fastställa de nödvändiga åtgärder som behöver vidtas.

Analys av dricksvatten

En analys av ditt dricksvatten är det första steget för att skydda dig och din familj från långvarig exponering för skadliga ämnen, föroreningar och dylikt. Många av dessa ämnen är osynliga för blotta ögat och doftlösa, vilket gör det svårt att upptäcka eventuella problem. Om du har en egen brunn är du en av de cirka 1,2 miljoner svenskar som försörjer sig med eget vatten och ansvarar för att se till att vattenkvaliteten är god. Genom att utföra en analys av ditt dricksvatten tar du ett viktigt steg mot att säkerställa att du har tillgång till vatten av god kvalitet.