WaterTeam Sweden AB

Rent vatten på naturligt vis.
Beställ vattenprov idag.

Hur mår ditt vatten i kranen? Beställ ett vattenprov för att ta reda på hur ditt vatten mår.

Beställ vattenprov

Visste du att..
vi dagligen använder cirka 180 liter vatten per person?

Hur går det till?

Vattenanalys.

Vi erbjuder en oberoende ackrediterad vattenanalys från SGS.

Produkter.

Naturligtvis har vi de rätta produkterna för den bästa lösningen!

Kontakta oss.

Vid val av reningsutrustning som på naturligtvis ger fullgott dricks / förbrukningsvatten från den egna vattenkällan.

Har du egen vattenkälla?

Hur mår ditt vatten i kranen? Beställ ett vattenprov för att ta reda på hur ditt vatten mår.

Varför göra en vattenanalys?

Vid val av reningsutrustning som på naturligtvis ger fullgott dricks / förbrukningsvatten från den egna vattenkällan.