WaterTeam Sweden AB

Rent vatten på naturligt vis.
Beställ vattenprov idag.

Hur mår ditt vatten i kranen? Beställ ett vattenprov för att ta reda på hur ditt vatten mår.

Beställ vattenprov

Visste du att..
vi dagligen använder cirka 180 liter vatten per person?

Hur går det till?

Vattenanalys.

Vi erbjuder en oberoende ackrediterad vattenanalys från SGS.

Produkter.

Naturligtvis har vi de rätta produkterna för den bästa lösningen!

Kontakta oss.

Vid val av reningsutrustning som på naturligtvis ger fullgott dricks / förbrukningsvatten från den egna vattenkällan.

Har du egen vattenkälla?

Hur mår ditt vatten i kranen? Beställ ett vattenprov för att ta reda på hur ditt vatten mår.

Varför göra en vattenanalys?

Vid val av reningsutrustning som på naturligtvis ger fullgott dricks / förbrukningsvatten från den egna vattenkällan.

Naturlig vattenrening och provtagning av dricksvatten

Precis som vårt namn indikerar så är vårt fokus på vatten och särskilt på vattenrening. Om vi detaljerar det ytterligare så ligger naturlig vattenrening och provtagning av vatten centralt i vår verksamhet. Vår ambition är att kunna erbjuda lösningar så att alla ska kunna ha så rent vatten som möjligt. En väsentlig förutsättning är att utföra provtagning av vatten eftersom resultaten ger en tydlig grund för att fastställa de nödvändiga åtgärder som behöver vidtas. Med andra ord arbetar vi väldigt precist när det kommer till vattenrening och utgår ifrån otroligt noggranna analyser. Med naturlig vattenrening kan man upprätthålla vattenkvaliteten i våra ekosystem och säkerställa en tillgång på säkert dricksvatten.

Analys av dricksvatten

En analys av ditt dricksvatten är det första steget för att skydda dig och din familj från långvarig exponering för skadliga ämnen, föroreningar och dylikt. Många av dessa ämnen är osynliga för blotta ögat och doftlösa, vilket gör det svårt att upptäcka eventuella problem.

Vattenanalys egen brunn

Om du har en egen brunn är du en av de cirka 1,2 miljoner svenskar som försörjer sig med eget vatten och ansvarar för att se till att vattenkvaliteten är god. Genom att utföra en analys av ditt dricksvatten tar du ett viktigt steg mot att säkerställa att du har tillgång till vatten av god kvalitet. Denna analys av dricksvatten ligger som grund för att sedan utföra, exempelvis, naturlig vattenrening. Beställ vattenprov här

Vattenprov

Provtagning av vatten är dessutom en avgörande process för att övervaka och bedöma vattenkvaliteten i olika sammanhang, förutom dricksvatten, även vattendrag, sjöar och hav. Det innebär att man samlar in representativa vattenprover för laboratorieanalys.

Korrekt utförd provtagning av vatten är kritiskt för att upptäcka föroreningar, övervaka miljöförändringar och bedöma risker för hälsa och ekosystem. Det kan inkludera insamling av ytvatten, grundvatten, eller avloppsvatten och kräver noggrann planering och användning av lämplig utrustning för att säkerställa att resultaten är tillförlitliga och användbara för att fatta informerade beslut om vattenhantering och bevarande.