WaterTeam Sweden AB

Beställ vattenprov

Vattenanalyserna nedan utförs av vår samarbetspartner SGS.

Allt emballage så som provflaskor och informationsmaterial från SGS skickas från laboratoriet i Linköping. Försändelsen hämtas ut på närmaste postkontor/utlämningsställe. Provet lämnas i första hand in på närmaste inlämningsställe enligt bifogad adresslista. Är inte detta möjligt skickas det via postens företagspaket på egen bekostnad.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Beställning

Normalpaket

Normalpaket
Analysen omfattar: Kemisk, radon samt mikrobiologisk analys.

Kemisk analys

Kemisk analys
COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt, fluorid, nitratkväve, nitrat, klorid, sulfat, ammoniumkväve, ammonium, nitritkväve, nitrit, fosfat, fosfatfosfor, järn, kalcium, kalium, koppar, magnesium, mangan, natrium, hårdhet (total).

Radonanalys

Radonanalys

Mikrobiologisk analys

Mikrobiologisk analys
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn Escherichia coli Koliforma bakterier.