WaterTeam Sweden AB

Problemvatten

Vattnet som omger oss är ju detsamma som fanns på familjen Flintas tid.

Den delen som berör oss när vi använder/konsumerar vatten är det som oftast betecknas som dricksvatten. Personer med egen vattenkälla/brunn ställs ofta inför problemvatten p.g.a. olika påverkan från omgivningen.

Detta kan vara naturliga föroreningar som finns i marken eller tillförs via miljöpåverkan och nederbörd. Brunnen/vattenkällan måste vara så tät som möjligt mot inflöde av ex. ytvatten för att få den bästa grunden på vattenkvalitén.

Förr användes ofta gårdspumpen ute på gården för vattenuppfordringen. Numera har vi andra krav på anläggningen inomhus vilket gör den ofta utsatt för ex. frätskador, missfärgning och igensättning orsakat av vattnet. De flesta önskar sig minst lika bra vatten i kranen som de som bor inom det kommunala nätet.

Vanliga vattenproblem

  • Surt vatten har oftast lågt pH-värde vilket ökar risken för frätskador på rör, varmvattenberedare och kranar. Detta kan även orsaka missfärgningar i tvättställ, WC-stolar osv.
  • Förhöjda halter av järn och mangan kan leda till missfärgning av tvätt samt igensättning av ledningssystemet.
  • Hårt vatten är tecken på för mycket kalk i vattnet. Det ger ofta vita beläggningar och fläckar på glas och kokkärl samt på sanitetsporslin och diskbänkar. Det kan även förkorta livslängden på elpatroner i uppvärmningssystemet samt påverka ex. diskmaskinen negativt.
  • Fluorid i högre halter kan påverka så att missfärgningar av tänderna uppstår med fläckar på emaljen, främst hos barn.
  • Radongas är oftast förkommande i bergborrade brunnar där berggrunden innehåller denna radioaktiva gas.
  • Svavelväte/sumpgas är en naturlig gas som oftast uppträder i borrade brunnar och som ger en otrevlig doft av “ruttna ägg” när man öppnar kranen.
  • Naturliga humusämnen (döda växtdelar) och tillförda bekämpningsmedel är andra olägenheter som kan uppstå.