WaterTeam Sweden AB

Om oss

WaterTeam är ett företag som har som ambition att kunna erbjuda lösningar för att alla skall kunna ha ett så rent och friskt vatten som möjligt.

Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar och kunnande med strävan om minsta möjliga miljöpåverkan, hög verkningsgrad samt långsiktighet.

Lång erfarenhet finns även för rening och hantering av industrivatten och processvätskor.

Vi har valt att erbjuda produkter anpassade för varje enskilt fall med en ackrediterad vattenanalys som underlag.

Fakta om befintlig anläggning lämnas av beställare som utgör tillsammans med analysen underlag för vårt förslag till utrustning. Garantier tillämpar vi samma som våra leverantörer, vilket innebär att vattenkvalitén skall minst uppnå Livsmedelsverkets rekommendationer om hela anläggningen är köpt och installerad efter gällande instruktioner samt att råvattenkvalitén inte förändrats negativt.

Materialgaranti lämnas på att motsvarande felaktiga komponenter byts ut mot nya felfria. Vid återköp ingår ej frakter och montering/demonteringskostnader.

Till alla våra tidigare samt nya kunder vill vi önska ett gott 2024 med renare vatten än någonsin tidigare!

Välkomna!

Rent vatten på naturligt vis.
Micke Gustafsson