0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Kombinationsfilter

 

De helautomatiska Mn/MnA-filtren har mycket god reningsförmåga av järn och mangan till en låg driftskostnad. De är underhållsfria och kemikaliefria. Filtren är även lämpliga för vatten med svavelväte. Både Mn- och MnA-filter monteras efter tryckkärl (hydrofor).

MKSH ur vår Enviro®-serie är ett kombinerat avhärdnings- och humusfilter av kabinettyp (med saltbehållaren integrerad i filtret).

MKSN i vår Enviro filter®-serie är ett kombinerat avhärdnings- och nitratfilter av kabinettyp (med saltbehållaren integrerad i filtret).

J-filtret är ett kombifilter som har rostfri behållare och endast jobbar med naturlig rening och kalk för pH-höjning.

 

Klicka vidare under flikarna