WaterTeam Sweden AB

Hårt vatten?

För att göra hårt vatten mjukt, måste man avlägsna kalcium och magnesium i vattnet. För att göra detta använder man sig av jonbytarprincipen.

Avhärdningsfilter/nitratfilter

Med ett avhärdnings/nitratfilter uppnås önskad hårdhet på vattnet som dessutom löser upp redan befintliga kalkbeläggningar i rör.


CCLHW

CCLHW är ett filter av kabinett-typ, dvs saltbehållaren är integrerad i filtret för kompakta yttermått. Filtret är helautomatiskt med 7-stegs-filterventil med tid, alternativt volymstyrda regenereringsintervall. Filtermedia är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) ur vattnet och gör det mjukt. På filtrets ventil kan hårdheten enkelt ställas in på önskad nivå.

Specifikation (pdf)

CLHW

CLHW-filter fungerar på så sätt att när vattnet som är hårt, dvs innehåller mycket kalcium och magnesium, kommer i kontakt med jonbytarmassan så sker ett byte av joner. Ca- och Mg-jonerna som är positivt laddade byter plats med Natrium-jonerna. Jonbytarmassans kapacitet vet vi och då är det enkelt att räkna ut hur många liter vatten som massan klarar av att byta joner på. När massan är mättad med Ca-och Mg-joner så måste man frigöra dessa och spola bort dem. Denna frigörelse sker när man dränker massan i en koncentrerad koksaltlösning NaCl. Då släpper Ca- och Mg-joner och ersätts med Na-joner igen. Denna procedur upprepas igen när man förbrukat sin kapacitet. Dessa filter kräver ett avlopp.

Specifikation (pdf)

Simplex Clack

Dessa filter finns i en mängd olika utföranden och skräddarsys för en riktig dimensionering med hjälp av grundförutsättning och kundens behov. Storlekar på tank, innehåll, anslutningsdimensioner m.m. varierar således efter kundens behov.

Specifikation (pdf)

FLFHW 550-750

FLFHW-filter fungerar på så sätt att när vattnet som är hårt, dvs innehåller mycket kalcium och magnesium, kommer i kontakt med jonbytarmassan så sker ett byte av joner. Ca- och Mg-jonerna som är positivt laddade byter plats med Natrium-jonerna. Jonbytarmassans kapacitet vet vi och då är det enkelt att räkna ut hur många liter vatten som massan klarar av att byta joner på. När massan är mättad med Ca-och Mg-joner så måste man frigöra dessa och spola bort dem. Denna frigörelse sker när man dränker massan i en koncentrerad koksaltlösning NaCl. Då släpper Ca- och Mg-joner och ersätts med Na-joner igen. Denna procedur upprepas igen när man förbrukat sin kapacitet. Dessa filter kräver ett avlopp.

Specifikation (pdf)

Duplex FLFHWD 1248

Waterteams duplexfilter innebär kontinuerlig drift, då dessa regenereras för upprätthållande av filterbädden. Växelvis sköts denna regenerering per automatik som innebär att driften och därmed vattenuttaget förblir kontinuerligt.

Specifikation (pdf)

CAhNi

CAhNi är ett kombinationsfilter av kabinettyp, dvs saltbehållaren är integrerad i filtret för kompakta yttermått. Filtret är helautomatiskt med 5-stegs-filterventil med tid, alternativt volymstyrda regenereringsintervall. Filtermedia är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) ur vattnet och gör det mjukt. En NO3 selektiv anjonbytare avlägsnar effektivt nitrat ur vattnet. På filtrets ventil kan hårdheten enkelt ställas in på önskad nivå. Andelen katjon/anjonbytare doseras med vattenanalysen som grund för bästa resultat.

Specifikation (pdf)

Hårdhetstest

Hårdhetstest (pdf)