0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Nitrat

MKN

 

Denna serie är nitratfilter av kabinettyp (med saltbehållaren integrerad i filtret). Filtret kan erhållas både i en tidsstyrd och i en volymstyrd variant. 
Filtret är helautomatiskt med 7-stegs automatikventil, där regenereringsintervallen vid tidsstyrning är ställbara från två gånger per dag till var 99:e dag och som vid volymstyrning bestäms av vattenförbrukningen. 

 

Filtermedia som används är NO3-jon selektiv stark anjonbytare som effektivt avlägsnar nitrat ur vattnet. 

 

Filtret är utrustat med Bypass-ventil. Kåpa till huvud medföljer.

 

Specifikation

 

 

              MKN