WaterTeam Sweden AB

Humus i vattnet?

Humusämnen är organiskt material som inte har brutits ner fullständigt. Humus är mörkfärgade organiska substanser i jorden och i torv.

Humusämnen bildas i marken när döda växter och djur bryts ner. Under denna nedbrytningsprocess frigörs näringsämnen som varit bundna i det organiska materialet. Den bruna färgen på vattnet i en del vikar, sjöar och floder beror på höga koncentrationer av humusämnen.


Humusfilter

WaterTeam CCLHu är en serie humusfilter av så kallad kabinett-typ, d.v.s. med saltbehållaren integrerad i filtret.
Humusavskiljningen verkar genom att en makroporös anjonbytare attraherar de negativt laddade humussyrekolloiderna och på så vis tar bort den gul-bruna missfärgningen från vattnet. Förutsättningar för filtrets funktion är att pumpen har en kapacitet som minst överensstämmer med filtrets spolflöde samt ett vattentryck i systemet på minimum 2,0 bar. Regenereringsmedia är salttabletter (NaCl). Filtret är helautomatiskt med 5-stegs filterventil som medger regenereringsintervall 1–7ggr/vecka. Finns även som tidsstyrd variant. Filtret är utrustat med Bypass-ventil.

Specifikation