0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Humus (döda växtdelar)

 

Naturliga humusämnen (döda växtdelar) och tillförda bekämpningsmedel är andra olägenheter som kan uppstå.
Humus är naturliga ämnen som bryts ner i naturen och är det som oftast uppträder som mull, mår, torv och dy. Humussyrorna som finns i detta ger ofta upphov till lågt pH-värde i vattnet som passerar igenom.

 

Klicka vidare under flikarna