WaterTeam Sweden AB

Mjukt vatten?

Vatten med låg alkalinitet, ofta kallat “mjukt vatten,” är en typ av vatten som har en relativt låg koncentration av lösta mineraler, särskilt bikarbonater och kalcium- och magnesiumjoner.

Vatten med låg alkalinitet

Låg alkalinitet kan påverka både det dagliga livet och olika industriella processer på flera sätt. Vatten med låg alkalinitet är skonsamt mot rör och apparater då det är mindre benäget att bilda mineralavlagringar i rör, vattenkokare, pooler och andra apparater. Detta innebär att det kan förlänga livslängden på dessa enheter och minska underhållskostnader. Därför används gärna vatten med låg alkalinitet i till exempel poolvatten.

Andra fördelar med vatten med låg alkalinitet

  • Bättre tvättresultat: Tvättmedel löser sig lättare i mjukt vatten, vilket leder till renare och fräschare tvätt. Dessutom kan man använda mindre tvättmedel, vilket är ekonomiskt och miljövänligt.
  • Hud och hår: Mjukt vatten anses vara skonsamt för hud och hår eftersom det inte lämnar kalkavlagringar som kan torka ut huden eller göra håret tråkigt.
  • Lantbruk och bevattning: Mjukt vatten kan vara mindre lämpligt för bevattning eftersom det inte innehåller de nödvändiga mineralerna för växttillväxt. I vissa jordar kan det vara nödvändigt att tillsätta mineraler för att kompensera för låg alkalinitet.
  • Bryggningsindustrin: Mjukt vatten är ofta önskvärt inom bryggningsindustrin, särskilt för öltillverkning, eftersom det möjliggör bättre kontroll över vattenkvaliteten och smaken av det färdiga ölet.

Vatten med låg alkalinitet kan erhållas genom vattenavhärdningstekniker som utbyten av joner eller omvänd osmos. Det är viktigt att notera att låg alkalinitet inte är skadlig för hälsan och kan vara fördelaktig i många hushålls- och industriella sammanhang.

 

Avhärdningsfilter/nitratfilter

Med ett avhärdnings/nitratfilter uppnås önskad hårdhet på vattnet som dessutom löser upp redan befintliga kalkbeläggningar i rör.


CCLHW

CCLHW är ett filter av kabinett-typ, dvs saltbehållaren är integrerad i filtret för kompakta yttermått. Filtret är helautomatiskt med 7-stegs-filterventil med tid, alternativt volymstyrda regenereringsintervall. Filtermedia är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) ur vattnet och gör det mjukt. På filtrets ventil kan hårdheten enkelt ställas in på önskad nivå.

Specifikation (pdf)

CLHW

CLHW-filter fungerar på så sätt att när vattnet som är hårt, dvs innehåller mycket kalcium och magnesium, kommer i kontakt med jonbytarmassan så sker ett byte av joner. Ca- och Mg-jonerna som är positivt laddade byter plats med Natrium-jonerna. Jonbytarmassans kapacitet vet vi och då är det enkelt att räkna ut hur många liter vatten som massan klarar av att byta joner på. När massan är mättad med Ca-och Mg-joner så måste man frigöra dessa och spola bort dem. Denna frigörelse sker när man dränker massan i en koncentrerad koksaltlösning NaCl. Då släpper Ca- och Mg-joner och ersätts med Na-joner igen. Denna procedur upprepas igen när man förbrukat sin kapacitet. Dessa filter kräver ett avlopp.

Specifikation (pdf)

Simplex Clack

Dessa filter finns i en mängd olika utföranden och skräddarsys för en riktig dimensionering med hjälp av grundförutsättning och kundens behov. Storlekar på tank, innehåll, anslutningsdimensioner m.m. varierar således efter kundens behov.

Specifikation (pdf)

FLFHW 550-750

FLFHW-filter fungerar på så sätt att när vattnet som är hårt, dvs innehåller mycket kalcium och magnesium, kommer i kontakt med jonbytarmassan så sker ett byte av joner. Ca- och Mg-jonerna som är positivt laddade byter plats med Natrium-jonerna. Jonbytarmassans kapacitet vet vi och då är det enkelt att räkna ut hur många liter vatten som massan klarar av att byta joner på. När massan är mättad med Ca-och Mg-joner så måste man frigöra dessa och spola bort dem. Denna frigörelse sker när man dränker massan i en koncentrerad koksaltlösning NaCl. Då släpper Ca- och Mg-joner och ersätts med Na-joner igen. Denna procedur upprepas igen när man förbrukat sin kapacitet. Dessa filter kräver ett avlopp.

Specifikation (pdf)

Duplex FLFHWD 1248

Waterteams duplexfilter innebär kontinuerlig drift, då dessa regenereras för upprätthållande av filterbädden. Växelvis sköts denna regenerering per automatik som innebär att driften och därmed vattenuttaget förblir kontinuerligt.

Specifikation (pdf)

CAhNi

CAhNi är ett kombinationsfilter av kabinettyp, dvs saltbehållaren är integrerad i filtret för kompakta yttermått. Filtret är helautomatiskt med 5-stegs-filterventil med tid, alternativt volymstyrda regenereringsintervall. Filtermedia är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) ur vattnet och gör det mjukt. En NO3 selektiv anjonbytare avlägsnar effektivt nitrat ur vattnet. På filtrets ventil kan hårdheten enkelt ställas in på önskad nivå. Andelen katjon/anjonbytare doseras med vattenanalysen som grund för bästa resultat.

Specifikation (pdf)

Hårdhetstest

Hårdhetstest (pdf)