WaterTeam Sweden AB

Slam och eller partiklar i Ert vatten?

WaterTeams helautomatiska vattenfilter har mycket god reningsförmåga för slam och partiklar i vatten.

Filtermedia finns i flera olika versioner beroende på karaktären av det dispergerade, oönskade innehållet i vattnet.

Med detta som grund skräddarsys filtret för bästa funktion. Ibland används en massa med en typ av porigt material med en oregelbunden ytstruktur av vulkaniskt ursprung, vilket erfarenhetsmässigt har visat sig ha en mycket god avskiljningsförmåga av partiklar.

Specifikation (pdf)