WaterTeam Sweden AB

Järn och mangan

Järn och mangan förekommer rikligt i jordskorpan där de löses i genomströmmande vatten och hamnar i grundvattnet.

Järn och mangan förekommer rikligt i jordskorpan där de löses i genomströmmande vatten och hamnar i grundvattnet. I brunnar med järnhaltigt vatten förekommer järnet företrädesvis i jonform (Fe2+) och hydroxidform (Fe3+). Fe3+ är oxiderat järn som ger vattnet en rostbrun färg. Fe2+är osynligt i vatten men om det utsätts för luftens syre oxideras det till Fe3+och fäller ut med rostbrun färg. Järnhaltigt vatten, även mangan, orsakar missfärgning av tvätt, disk och sanitetsporslin samt igensättning av rör.


J-filter

WaterTeam J-filter filtrerar bort järn, mangan, höjer lågt pH och neutraliserar aggressiv kolsyra samt luftar bort svavelväte/berggas.

Specifikation (pdf)

Mandio

Vattnet från brunnen passerar filterbädden som bland annat består av mangandioxid. Denna massa tar upp järn och mangan som finns i vattnet. När massan är mättad backspolas filtret. Samtidigt som backspolningen sker tillförs syre till vattnet och filtermassan.

Filtret innehåller även kalk som höjer pH värdet, vilket också är nödvändigt för att järn och mangan skall kunna fälla ut.

Specifikation (pdf)