WaterTeam Sweden AB

Järn och mangan

Järn och mangan förekommer rikligt i jordskorpan där de löses i genomströmmande vatten och hamnar i grundvattnet. I brunnar med järnhaltigt vatten förekommer järnet företrädesvis i jonform (Fe2+) och hydroxidform (Fe3+). Fe3+ är oxiderat järn som ger vattnet en rostbrun färg. Fe2+är osynligt i vatten men om det utsätts för luftens syre oxideras det till Fe3+och fäller ut med rostbrun färg. Järnhaltigt vatten, även mangan, orsakar missfärgning av tvätt, disk och sanitetsporslin samt igensättning av rör.

 


J-filter

WaterTeam J-filter filtrerar bort järn, mangan, höjer lågt pH och neutraliserar marmoraggressiv kolsyra samt luftar bort svavelväte/berggas.

Dessa filter är av typen cirkulerande och används vid högre järn och mangan-värden där filtrering kräver återupprepad filtrering och dessa använder luft för att oxidera järn och mangan. En hydrofor är definitivt att föredra vid montering av dessa filter.

Järn och mangan övergår här till fast form för att fastna i filterbädden. Vid varje pumpstart trycks den luft som finns i syrepelaren in i filtret tillsammans med vattnet. När pumpen stannar släpps vattnet i syrepelaren ut och ersätts med luft och därefter återupprepas proceduren. Filterbädden backspolas efter inställt värde för att hållas ren från smuts. Dessa filter är även effektiva mot svavelväte samt minskar den marmoraggressiva kolsyran i vattnet. Dessa filter är tillverkade av rostfritt material, har påfyllnadshål och kräver avlopp för spolvattnet.

Specifikation (pdf)

FeMn-A Aero CL

Vattnet från brunnen passerar här filterbädden som bland annat består av mangandioxid. Denna massa tar upp järn och mangan som finns i vattnet. När massan är mättad backspolas filtret och sköljs ur. Samtidigt som backspolningen sker tillförs syre till vattnet och filtermassan, vilket är nödvändigt för att det ska fungera. Dessa filter fungerar tillsammans med olika typer av trycktankar.

Filtret tillverkas i glasfiber och finns i flera olika storlekar samt versioner, t.ex. med och utan kalkmassa, fyllnadshål m.m. Kalkmassan höjer pH samt alkalinitets-värdet, vilket också är nödvändigt för att järn och mangan skall kunna fälla ut, men detta finns i vissa vatten bättre lösningar för.

Specifikation (pdf)

Mandio

Vattnet från brunnen passerar filterbädden som bland annat består av mangandioxid. Denna massa tar upp järn och mangan som finns i vattnet. När massan är mättad backspolas filtret. Samtidigt som backspolningen sker tillförs syre till vattnet och filtermassan.

Filtret innehåller även kalk som höjer pH värdet, vilket också är nödvändigt för att järn och mangan skall kunna fälla ut.

Specifikation (pdf)