WaterTeam Sweden AB

Kombinationsfilter

Kombinationsfilter är en typ av filter som används vid multipla problem i ett vatten, d.v.s. mer än en sak som kunden har problem med och vill åtgärda.

Exempel på detta är när t.ex. järn och/eller mangan och/eller lukter av typen svavelväte förekommer i ett och samma vatten. Här kan användas en typ av kombinationsfiltrering som löser detta samtidigt i ett och samma reningsverk.

Ett annat exempel är om det finns problem med hårt vatten samt nitrat i samma vatten. Då kan också ett rätt dimensionerat reningsverk åtgärda detta i ett och samma filter.