WaterTeam Sweden AB

Koll på Radon-värdet i ditt vatten?

Radonhalter i vatten mäts i Becquerel (Bq). Är värdet vid mätning över 1000 Bq/l klassas det som otjänligt, men kan ha vissa negativa effekter även vid lägre nivåer.

Risk föreligger för negativa hälsoeffekter och vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Största risken för negativa hälsoeffekter föreligger vid inandning av radonhaltig luft, som t.ex. vid duschning.

Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark, byggnadsmaterial eller annan källa, ge höga totalhalter i bostadsluften. I en enskild fastighet kan halten minskas genom kraftig luftning i radonavskiljare eller av andra metoder.

WaterTeam ́s radonavskiljare nedan åtgärdar på ett säkert sätt dessa problem.


Radonett A1 UV

Denna anläggning renar vatten på miljövänlig och ekologisk väg med hjälp av ren syrerik luft, UV-ljus och utan tillsatser av kemikalier eller filtermassa.

Specifikation (pdf)