WaterTeam Sweden AB

Aggressivt vatten

Det är viktigt att övervaka och behandla aggressivt vatten för att förebygga skador på vattensystemet som t.ex. rörsystem, varmvattenberedare och kranar. Regelbundna tester och underhåll är nyckelfaktorer för att hantera detta potentiella problem.

Aggressivt eller marmoraggressivt vatten som det egentligen heter är ett begrepp som används för att beskriva vatten som är korrosivt och ledningsangripande och kan orsaka skador på olika material och på och i vattensystemet. Denna aggressivitet beror vanligtvis på vattnets kemiska sammansättning och dess förmåga att reagera med olika ämnen.

Några viktiga aspekter att överväga när det kommer till aggressivt vatten:

  • pH-nivå: Aggressivt vatten har vanligtvis en låg pH-nivå, vilket innebär att det är surt. Detta sura vatten kan reagera med metalliska rör och komponenter samt ge utfällningar, vilket även kan leda till korrosion och läckor.
  • Mineralinnehåll: Vatten kan vara aggressivt om det innehåller höga nivåer av mineraler som kalcium och magnesium. Dessa mineraler kan bilda avlagringar på ytor och minska effektiviteten hos värmeväxlare och rörsystem.
  • Korrosion: Aggressivt vatten kan påskynda korrosionen av metalliska material som järn och koppar. Detta kan vara särskilt problematiskt i vattenledningar och värmesystem.
  • Åtgärder: För att hantera aggressivt vatten kan olika behandlingsmetoder användas, inklusive användning av vattenmjukgörare och korrosionsinhibitorer.
  • Påverkan på hälsa: Aggressivt vatten kan ibland innehålla höga halter av metaller som bly, vilket kan vara skadligt för människors hälsa om det inte behandlas korrekt.

WaterTeam´s pH-höjare Classic Royal finns i flera storlekar och konfigurationer, den är smidig och säker och har modern doserteknik för justering till rätt pH och alkalinitetsvärde. Den justerar även den marmoraggressiva kolsyra som kan finnas. All utrustning är enkel att sköta, endast påfyllning av WaterTeam ́s pH-höjande medel behövs.

Vårt system styrs av en vattenmätare, anpassad för just dosering inom vattenbehandling. Tillsammans med Grundfos doseringspumpar har vi en säker teknik för pH-höjning och avsyrning av dricksvatten. Doseringen anpassas och skräddarsys efter hushållets vattenförbrukning och kända nivåer.


pH 40 Classic Royal

WaterTeams pH-höjare är smidig och säker. Den justerar pH-värde, alkalinitet och aggressiv kolsyra med modern doseringsteknik. All utrustning är enkel att sköta, endast påfyllning av WaterTeam ́s pH-höjande medel behövs.

Vårt system styrs av vattenmätare, anpassade för dosering inom vattenbehandling. Tillsammans med Grundfos doseringspumpar har vi en säker teknik för pH-höjning och avsyrning av dricksvatten. Dosering anpassas efter hushållets vattenförbrukning.

Specifikation (pdf)