WaterTeam Sweden AB

Magnetit

Magnetit är en gråsvart icke önskvärd järnoxid med formeln Fe3O4 och kallas ibland även för svartmalm.

Magnetit bildas huvudsakligen under högt tryck och hög temperatur i olika typer av rörsystem och nybildas inte i någon större utsträckning på jordytan. Det bildas dock till exempel i samband med korrosion av stål, och ingår därför ofta i rost.

Detta kan leda till igensättning och ger en dålig verkningsgrad i t.ex. i ett värmesystem och nedsatt genomströmning i ett system.

WaterTeam´s magnetitfilter löser dessa problem på ett verkningsfullt sätt med hjälp av ett kraftigt magnetsystem.


Boiler-mag

Boiler-mag är ett högeffektivt fullfödesmagnetfilter, som renar och skyddar ditt vattenburna uppvärmningssystem från järnoxid och magnetit, samt andra magnetiska och omagnetiska föroreningar.

Tekniska fakta:
Boiler-mag anslutning 22: max 60 liter/minut.
Boiler-mag anslutning 28: max 60 liter/minut.