WaterTeam Sweden AB

Arsenik

Arsenik i vatten kan indikera påverkan från föroreningar i vattenkällan. I bergsborrade brunnar är dock orsaken oftast naturlig.

Vid förhöjda värden av arsenik finns risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör heller inte användas till dryck eller livsmedelshantering.


WaterTeams Arsenikfilter:

I WaterTeam ́s arsenikfilter består filtermassan av granulerad järnhydroxid och denna massan adsorberar arseniken i vattnet. Detta är ett adsorbtionsfilter vilket innebär att ett ämne löst i en vätska i det här fallet arsenik fastnar på ytan av ett fast material järnhydroxid. När filterbädden är mättad måste den bytas ut. Filterbädden klarar ca 1-2g As/liter filtermassa innan byte.


Flera intelligenta fördelar:

  • Backspolning som förebygger kanalbildning.
  • Tar både trevärdig och femvärdig arsenik.
  • Verksam filtermassa järnhydroxid.
  • Monteras företrädesvid efter trycktank.
Specifikation (pdf)