WaterTeam Sweden AB

Nitrit och övriga salter

Avsaltning av havsvatten, bräckt vatten eller saltvatteninträngda brunnar sker i syfte att framställa dricksvatten eller vatten för andra ändamål. Metoden kallas omvänd osmos.

Omvänd Osmos

Enkelt förklarat innebär metoden att man separerar vattenmolekyler från salter och vissa metaller med hjälp av ett yttre tryck. Vattenmolekylerna pressas genom ett membran och följden blir ett vatten fritt från föroreningar och salter. Havsvatten blir till dricksvatten via våra avsaltningsanläggningar. Även lågt pH-värde ökar risken för att metaller som t.ex. koppar och bly m.m. blir till utfällningar.

Specifikation (pdf)