WaterTeam Sweden AB

Uraninnehåll i Ert vatten

WaterTeam ́s Uranfilter för mindre innehåll av uran och en något lägre vattenförbrukning heter ETU25 samt ETU50. Detta är en serie filter får åtgärdande av dessa problem.

Filtrets funktion

Filtermassan består av anjonbytarmassa och denna massan byter med Uranet i vattnet. Det som sker är att Uranet byter plats med Cl- på anjonbytarmassan. När filtermassan är mättad så måste den bytas ut. Kontroller bör göras regelbundet för att se när filtermassan är mättad. Backspolning sker för att förhindra kanalbildning i filtermassan.

Specifikation (pdf)