WaterTeam Sweden AB

Fluorid i Ert vatten?

Fluoridhalter mellan 0,8 – 1,2 mg/l anses ha kariesförebyggande effekter. Högre fluoridhalter än så innebär risk för missfärgning av tandemalj, samt risk för fluorinlagring i benvävnaden. Vattnet bör då inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

Vatten med fluoridhalt överstigande 6 mg/l klassas som otjänligt för matlagning och dryck.


Fluoridfilter

WaterTeam´s fluoridfilter är ett vattenfilter som effektivt reducerar höga fluoridhalter till en normal och oskadlig nivå.

Fluoridfiltret innehåller: vattenmätare, reningsfilter samt patronfilter.
Filtermedia är aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna.
Filtermassan byts efter förinställt värde som ställts in på vattenmätaren.
Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten.

Filtret kan t.ex. installeras under diskbänken med en separat tappkran på diskbänken (för matlagning och dricksvatten). Patronfiltret byts ut vid behov beroende på vattnets kvalitet i övrigt.

Specifikation (pdf)