WaterTeam Sweden AB

Surt vatten

Surt och aggressivt vatten har ofta ett lågt alkalinitets och pH-värde, vilket ger ett högre innehåll av marmoraggressiv kolsyra som i sin tur ökar risken för frätskador på hela systemet som t.ex. rör, varmvattenberedare och kranar.

Koll på pH-värdet i ditt vatten?

Surt vatten (lågt pH och/eller alkalinitetsvärde) kan orsaka kraftiga korrosionsangrepp (s.k. ledningsangripande vatten) i vattensystemens ledningar och övriga system. Detta leder ofta till läckage och vattenskador. Lågt pH och alkalinitetsvärde ökar också risken för att metaller som tex koppar och bly löses ut ur ledningssystemet, vilket i sin tur kan ge missfärgningar på sanitetsporslin, vitvaror, hår vid hårtvätt m.m. I vissa fall kan vattnet även bli otjänligt att dricka.

WaterTeam´s pH-höjare Classic Royal finns i flera storlekar och konfigurationer, den är smidig och säker och har modern doserteknik för justering till rätt pH och alkalinitetsvärde. Den justerar även den marmoraggressiva kolsyra som kan finnas. All utrustning är enkel att sköta, endast påfyllning av WaterTeam ́s pH-höjande medel behövs.
Vårt system styrs av en vattenmätare, anpassad för just dosering inom vattenbehandling. Tillsammans med Grundfos doseringspumpar har vi en säker teknik för pH-höjning och avsyrning av dricksvatten. Doseringen anpassas och skräddarsys efter hushållets vattenförbrukning och kända nivåer.


pH 40 Classic Royal

WaterTeams pH-höjare är smidig och säker. Den justerar pH-värde, alkalinitet och aggressiv kolsyra med modern doseringsteknik. All utrustning är enkel att sköta, endast påfyllning av WaterTeam ́s pH-höjande medel behövs.

Vårt system styrs av vattenmätare, anpassade för dosering inom vattenbehandling. Tillsammans med Grundfos doseringspumpar har vi en säker teknik för pH-höjning och avsyrning av dricksvatten. Dosering anpassas efter hushållets vattenförbrukning.

Specifikation (pdf)